HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022
14/07/2022

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022

Đồng chí Nguyễn Minh Trung, Bí thư Đảng ủy cơ sở – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường phát biểu chỉ đạo
14/07/2022

Đồng chí Nguyễn Minh Trung, Bí thư Đảng ủy cơ sở – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường phát biểu chỉ đạo

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022
14/07/2022

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022
14/07/2022