chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 60, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3852 773

Fax: 067.3852 773

Email: ptchcqltt@dongthap.gov.vn

Website: http://dongthap.dms.gov.vn/