Thông báo bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Ngày 29/12/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.

Cụ thể:

Thông tin Niêm yết giá
1. Loại nội dung niêm yết giá: Niêm yết
2. Đơn vị bán tài sản, địa chỉ đơn vị bán tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
3. Mã số cuộc niêm yết: NY16-QLTTĐT-2023
4. Đặc điểm của tài sản bán: Niêm yết tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 49010070/QĐ-XPHC ngày 15/6/2023, số 49010092/QĐ-XPHC ngày 21/7/2023 của Đội Quản lý thị trường số 1; quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 49020060/QĐ-XPHC ngày 05/10/2023 của Đội Quản lý thị trường số 2; quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 49040050/QĐ-XPHC ngày 31/7/2023 của Đội Quản lý thị trường số 4 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, tổng trị giá lô hàng là 32.600.000 đồng (Ba mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, số lượng, đơn giá thể hiện cụ thể như bảng kê đính kèm.
5. Giá bán: 32.600.000 đồng (Ba mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng)
6. Thời gian bán niêm yết từ ngày: đến ngày:
7. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 4.800.000 đồng (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng)
8. Thời hạn xem tài sản từ ngày: 02-01-2024 00:00 đến ngày: 08-12-2023 00:00
9. Địa điểm xem tài sản: Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước:  
11. Thời điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản: 10-01-2024 10:00
12. Số điện thoại liên hệ: 02773.851.232
13. Địa chỉ Email: anhtuyet137@gmail.com
14. Mã chuyển khoản: CQLTTDT 12532912

 

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp