Tin tức sự kiện

Đội Quản lý thị trường số 2 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra phát hiện, xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua thương mại điện tử

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 2 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra phát hiện, xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua thương mại điện tử.