Tin tức sự kiện

Đồng Tháp: Đội Quản lý thị trường số 5 bắt giữ gần 1. 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Vào ngày 11/7/2020, Đội Quản lý thị trường số 5 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp bắt giữ gần 1. 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu.