Văn bản địa phương

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
122/QĐ-QLTTĐT
14-11-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
121/QĐ-QLTTĐT
08-11-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
1005/TB-QLTTĐT
08-11-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
76/QĐ-QLTTĐT
03-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
46/QĐ-QLTTĐT
13-04-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
263/BC-QLTTĐT
31-03-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
39/QĐ-QLTTĐT
30-03-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
38/QĐ-QLTTĐT
30-03-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
37/QĐ-QLTTĐT
29-03-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
195/KH-QLTTĐT
16-03-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về
( Tổng số : 56 văn bản)