Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính và in tài liệu tuyên truyền pháp luật 2023