Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính năm 2023