Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền pháp luật nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Để hưởng ứng chung vào không khí cả nước nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, chiều ngày 11/11/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho toàn bộ công chức và người lao động trong đơn vị tham gia.