Hoạt động

Hiến hơn 4.500 ml đơn vị máu nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 12/4/2024, tại hội trường Nhà văn hoá lao động Đồng Tháp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã tham gia Lễ phát động ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2024 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp tổ chức, với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”; “Hiến máu cứu người, nghĩa cử cao đẹp”.