Kiểm tra, kiểm soát

Phát hiện gần 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Vào ngày 18 tháng 6 năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp kiểm tra phát hiện gần 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.