Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường số 5 phát hiện 55 con heo không rõ nguồn gốc xuất xứ

Vào lúc 04 giờ 05 phút, ngày 03/6/2020, Đội Quản lý thị trường số 5 phát hiện 55 con heo không rõ nguồn gốc xuất xứ.