Đoàn viên Chi đoàn, Công đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tham gia nhiều cuộc thi trực tuyến trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Đoàn viên Chi đoàn, công đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến do Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn lao động Tỉnh và các cơ quan khác tổ chức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, Ban Chấp hành chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường phát động các cuộc thi trực tuyến do Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Bộ Quốc Phòng tổ chức như: Cuộc thi tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; cuộc thi “Olympic tiếng Anh” (Trung ương Đoàn); cuộc thi “Đấu trường tri thức lần 3 năm 2021”; cuộc thi “tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông năm 2021”(Ban Tuyên giáo Trung ương); tìm hiểu “Luật thi đua khen thưởng” (Liên Đoàn Lao động Tỉnh); cuộc thi “Mở rộng vùng xanh-An toàn mùa covid”; cuộc thi tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (Bộ Quốc phòng) và cuộc thi “Thanh niên với pháp luật” (Sở Tư pháp-Tỉnh Đoàn).

Qua các cuộc thi giúp các đoàn viên, thanh niên, công đoàn viên Cục Quản lý thị trường ôn lại kiến thức lịch sử vẻ vang về Đoàn, Hội, Đảng cũng như bổ sung thêm kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Luật cảnh sát biển Việt Nam, Luật hình sự, Dân sự, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn mùa covid...

Hình ảnh các bạn đoàn viên, thanh niên thi trực tuyến tại đơn vị.

Ngoài các cuộc thi nêu trên, Ban Chấp hành Công đoàn và chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc thi nhằm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 cho công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, với ý nghĩa của cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

Trần Văn Thanh - Bí thư chi đoàn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp