Đồng Tháp tiêu hủy gần 400 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu của các lực lượng chức năng

Vào lúc 07 giờ 30 phút, sáng ngày 26 và ngày 27 tháng 10 năm 2021, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh (Cục Quản lý thị trường) phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tổ chức tiêu huỷ 386.055 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

        Tiếp tục thực hiện Công văn chỉ đạo số 5654/VPCP-VI ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn Phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; Công văn chỉ đạo số 389/UBND-TCD-NC ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh (Cục Quản lý thị trường) làm đầu mối tổ chức thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu đợt 2/2021 của các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng chuẩn bị tiêu hủy

Vào lúc 07 giờ 30 phút, sáng ngày 26 và ngày 27 tháng 10 năm 2021, tại Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ môi trường Tiến Phát - Nhà máy xử lý chất thải tại Khu xử lý chất thải Đập Đá, địa chỉ: xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh (Cục Quản lý thị trường) phối hợp với cơ quan chức năng gồm Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty thuốc lá BAT Việt Nam, Công ty thuốc lá Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp v.v. tiến hành tổ chức tiêu huỷ 386.055  bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, trong đó số lượng thuốc lá chiếm tỷ lệ nhiều nhất là thuốc lá nhãn hiệu Hero 159.471 bao; thuốc lá nhãn hiệu Jet: 110.165 bao; thuốc lá Nelson 93.098 bao và một số nhãn hiệu khác của 11 đơn vị thuộc các lực lượng như Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường, Chi cục Thi hành án v.v.. Hình thức tiêu hủy: Hủy đốt theo quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

       Qua 2 ngày hủy đốt tại khu xử lý rác thải tại Công ty TNHH Tiến Phát, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ luôn đảm bảo an toàn thực hiện tốt phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời việc hủy đốt cũng được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp công khai, thông tin rộng rãi để người dân biết nhằm tuyên truyền, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân không vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả trên địa bàn./.

Nguyễn Thị Huệ
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp