Chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 10/3/2022 của Chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, ngày 25/3/2022 BCH Chi đoàn đã tổ chức Đại hội chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024 thành công tốt đẹp.

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐTN ngày 10/3/2022 của Chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, ngày 25/3/2022 BCH Chi đoàn đã tổ chức Đại hội chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024 thành công tốt đẹp.

Đại hội diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Đây cũng là thời điểm Đoàn các cấp triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022.

Đại hội với sự có mặt của đồng chí Nguyễn Minh Trung - Bí thư Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường và đồng chí Nguyễn Minh Trung – Phó Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Tỉnh phát biểu chỉ đạo cho BCH chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2022 – 2024 phát huy những kết quả đạt được của BCH nhiệm kỳ 2019 – 2022, đồng thời nghiên cứu những giải pháp mới giúp chi đoàn hoàn thành tốt Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Kết quả, Ban Chấp hành Chi đoàn gồm 5 đồng chí; đồng chí Trần Văn Thanh tái cử chức vụ Bí thư Chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2024 cùng với đồng chí Nguyễn Thị Thuý Liễu tái cử chức vụ Phó Bí thư, các đồng chí Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Huyền và Trần Thị Bé Nhi là Uỷ viên BCH chi đoàn. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham gia dự Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

BCH Chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp

lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Cũng trong dịp này, với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Khối các Cơ quan Tỉnh đã có quyết định tặng giấy khen cho 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Chi đoàn.

Các đồng chí trong Chi đoàn được Đoàn Khối tặng giấy khen

có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2019-2022

Các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2024

1. Hàng năm, đảm bảo 100% đoàn viên được triển khai, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Phấn đấu hằng năm có 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó có ít nhất 15% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Phấn đấu hằng năm có trên 95% đoàn viên được phân loại xuất sắc, không có đoàn viên trung bình hoặc yếu kém, Chi đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

4. 100% đoàn viên tham gia đóng góp các suất học bổng và quà tặng vì đàn em có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan, đơn vị.

5. Trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 01 Đoàn viên ưu tú và phấn đấu được kết nạp vào Đảng ít nhất 02 Đảng viên.

6. Trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 01 chuyến về nguồn tìm hiểu lịch sử đồng thời giao lưu kết nghĩa với 01 Chi đoàn bạn.

7. Trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 01 cuộc thi về các chủ đề (tìm hiểu lịch sử, truyền thống Đoàn, tỉnh Đồng Tháp, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan,...).

8. 100% đoàn viên đăng ký và thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

9. Hằng năm có ít nhất 01 công trình thanh niên, 01 phần việc thanh niên cho cơ quan, đơn vị.

10. Trong nhiệm kỳ, có ít nhất 10 sáng kiến, cải tiến, giải pháp hữu ích của đoàn viên được thủ trưởng cơ quan, đơn vị công nhận./.

Trần Văn Thanh - Bí thư Chi đoàn
BCH Chi đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp