Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.

Xem chi tiết tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp