Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

          Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-BCĐ389 ngày 25/9/2020 của Ban chỉ đạo 389 Tỉnh, ngày 09/10/2020 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Tỉnh phối hợp Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành Tỉnh, các cơ quan chuyên môn của các huyện,thị, thành trong Tỉnh với tống số đại biểu tham dự là 120 người.

Hội nghị đã được nghe triển khai trực tiếp những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ; đồng thời Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai những quy định về thẩm quyền lập Biên bản VPHC, ra Quyết định XPVPHC và cưỡng chế thi hành Quyết định XPVPHC.

Sau triển khai, những vấn đề còn chưa rõ, khó khăn, vướng mắc được đưa ra thảo luận và giải đáp kịp thời với sự chủ trì giải đáp của đại diện Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp: Đồng chí Trần Tấn Phát – Trưởng phòng Phòng Thanh tra Pháp chế và đại diện Sở Tư pháp: Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

 

Nhìn chung qua buổi triển khai, trao đổi đại diện các Sở, ban, ngành Tỉnh, các cơ quan chuyên môn đã nắm được các nội dung chủ yếu của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ; bảo đảm thực hiện có hiệu quả và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan trong việc thực hiện Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức các buổi triển khai các văn bản, các quy định mới đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Quản lý thị trường nắm, áp dụng; đồng thời tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn Tỉnh biết./.

Trần Tấn Phát
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp