Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ gần 10 tấn khoai lang tím

Ngày 03/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ gần 10 tấn khoai lang tím.

Thực hiện Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ  tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Kế hoạch của Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện Chỉ thị 08/CT-BCT.

Ngày 03/6/2021, Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã phát động phong trào đến toàn thể công chức và người lao động và người thân, bạn bè của công chức hỗ trợ tiêu thụ nông sản là mặt hàng Khoai lang tím của bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp đang còn tồn đọng chưa tiêu thụ được số lượng lớn.

Qua một ngày phát động, Công công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã tiêu thụ trong ngày gần được 10 tấn khai lang, trong đó tỉnh Vĩnh Long 01 tấn, tỉnh Đồng Tháp gần hơn 08 tấn.

Đội QLTT số 1 nhận nguồn hàng từ nông dân chuyển đến hỗ trợ tiêu thụ

 

Đội QLTT số 2 tranh thủ thời gian hết giờ làm việc đi giao hàng

 

Mặc dù số lượng khoai lang được tiêu thụ của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phát động số lượng còn rất nhỏ so với lượng khoai lang còn tồn chưa tiêu thụ được trong nông dân, nhưng qua đó tinh thần trách nhiệm của từng công chức Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp ngoài việc kiểm tra kiểm soát còn thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao trong bối cảnh tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Trong thời gian tới Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ cho bà con nông dân tiêu thụ nông sản còn tồn động và giao tiếp tục thêm khoảng 03 tấn khoai lang theo đơn đặt hàng./.

Nguyễn Thị Huệ
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp