Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn hỗ trợ phát triển nhãn hiệu.

Tham dự Hội nghị có đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố và hơn 100 tổ chức, cá nhân đang kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. Hội nghị triển khai các quy định liên quan đến việc ghi nhãn hàng hóa trên sản phẩm, đưa ra các thông tin và khuyến cáo các doanh nghiệp về các lỗi thường mắc phải trong việc ghi nhãn hàng hóa.

 Quang cảnh của buổi Hội nghị

 

Hội nghị đã được đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương triển khai các quy định liên quan đến ghi nhãn hàng hóa sản phẩm; đại diện Cục Quản lý thị trường do ông Trần Tấn Phát – Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế triển khai các thông tin và khuyến cáo các doanh nghiệp về các lỗi thường mắc phải trong việc ghi nhãn hàng hóa.

Sau nội dung triển khai, Hội nghị đã thảo luận, trao đổi và giải đáp kịp thời những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong việc ghi nhãn hàng hóa của các cá nhân, tổ chức tham gia Hội nghị./.

Trần Tấn Phát
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp