Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, Địa chỉ: Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. (03 lô hàng, đính kèm bảng kê)

* Lô tai nghe ốp lưng, sạc dự phòng, miếng dán cường lực điện thoại tổng trị giá: 15.335.000 đồng.

* Lô thước dây, thước thủy, kềm, kéo, giày nam  tổng trị giá: 11.400.000 đồng.

* Lô nhông sên dĩa xe máy: 5.600.000 đồng.

(Xem chi tiết tại đây)

3. Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản bán đấu giá là: 32.335.000 đồng

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

- Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp. (Phụ lục I đính kèm)

- Ngoài ra tổ chức đấu giá nào có kinh nghiệm đấu giá lâu năm nhất được cộng thêm 05 điểm tại mục “V-Tiêu chí khác” của bảng chấm điểm được quy định tại Thông tư số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Kể từ ngày 03/10/2022 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 06/10/2022 (Trong giờ hành chính) nếu các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu thì nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

* Lưu ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp