Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành nhân ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành nhân ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành nhân ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11, ngày 09/11/2020 Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Tham dự Hội nghị có mặt các đồng chí là Lãnh đạo Cục; Trưởng, Phó các Phòng; Đội trưởng, Phó Đội trưởng cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trung – Bí thư Đảng ủy cơ sở, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tất cả cán bộ công chức có ý thức thượng tôn pháp luật, tôn vinh Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt cần tập trung nghiên cứu Thông tư số 27/2020/TT-BCT được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 30/9/2020, có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 nhằm hiểu rõ và áp dụng đúng nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường được Thông tư quy định.

Hội nghị đã được ông Trần Tấn Phát – Trưởng phòng Thanh Tra Pháp chế triển khai toàn bộ nội dung Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, đồng thời nêu những điểm mới của Thông tư 27/2020/TT-BCT so với Thông tư số 35/2018/TT-BCT.

Sau nội dung triển khai, Hội nghị đã thảo luận, trao đổi và giải đáp kịp thời những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn hoạt động kiểm tra, thiết lập hồ sơ và xử lý vi phạm hành chính.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thường xuyên cập nhật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động toàn đơn vị nắm rõ và kịp thời áp dụng vào hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đúng quy định./.

 

Trần Tấn Phát
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp