Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiêu hủy gần 200 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu của các lực lượng chức năng

Vào lúc 07 giờ 30 phút, sáng ngày 17 và ngày 18 tháng 5 năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiêu hủy gần 200 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu của các lực lượng chức năng.

Tiếp tục thực hiện Công văn chỉ đạo số 5654/VPCP-VI ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn Phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; Công văn chỉ đạo số 389/UBND-TCD-NC ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

Các lực lượng chức năng kiểm điếm số lượng chuẩn bị tiêu hủy

Vào lúc 07 giờ 30 phút, sáng ngày 17 và ngày 18 tháng  5 năm 2021, tại Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ mội trường Tiến Phát - Nhà máy xử lý chất thải tại Khu xử lý chất thải Đập Đá, địa chỉ: xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh (Cục Quản lý thị trường) phối hợp với cơ quan chức năng gồm Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty thuốc lá BAT Việt Nam, Công ty thuốc lá Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp v.v. tiến hành tổ chức tiêu huỷ 198.569 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, trong đó: 75.685 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 65.917 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 34.013 bao thuốc lá nhãn hiệu Nelson; 18.085 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott và 4.869 bao thuốc lá nhãn hiệu khác của 12 đơn vị thuộc các lực lượng như Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường, Chi cục Thi hành án v.v..

Hình thức tiêu hủy: Đưa vào lò hủy đốt theo quy trình xử lý rác thải theo quy định.

Công tác tiêu hủy công khai, thông tin rộng rãi nhằm tuyên truyền, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân không vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả trên địa bàn./.

Nguyễn Thị Huệ
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp