Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền pháp luật nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Để hưởng ứng chung vào không khí cả nước nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, chiều ngày 11/11/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho toàn bộ công chức và người lao động trong đơn vị tham gia.

Để hưởng ứng chung vào không khí cả nước nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, chiều ngày 11/11/2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho toàn bộ công chức và người lao động trong đơn vị tham gia. 

Phát biểu của Phó Cục trưởng và quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị ông Dương Đức Đạt – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp nêu lên mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày Pháp luật Việt Nam để toàn công chức và người lao động biết thực hiện đúng pháp luật trong thực thi công vụ.

Hướng dẫn của Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra Pháp chế

Hội nghị lần này Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Bình đẳng giới năm 2006; một số quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phep, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; quy định về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu; cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn áp dụng một số mẫu biên bản xác minh, làm việc; hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật v.v..

Sau khi nghe triển khai các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, từng công chức nhận thức sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động công vụ trong thời gian tới. Đồng thời trao đổi, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập chưa phù hợp với thực tiễn.

Qua một buổi làm việc, thảo luận sôi nổi, từng công chức và người lao động đã đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, luôn gương mẫu và tự giác chấp hành pháp luật, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật trong cuộc sống, xã hội./.

Phòng Thanh tra – Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp