Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức ký kết Quy chế phối hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều ngày 08/8/2019 Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
           Nhằm tăng cường mối quan hệ và phát huy sức mạnh tổng hợp giữa Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới trong thời gian tới.

Chiều ngày 08/8/2019 Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Dự Hội nghị ký kết có Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng cùng các đồng chí là Trưởng phòng các phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường; lãnh đạo các phòng tham mưu và Đồn trưởng các Đồn biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

Tại Hội nghị ký kết hai bên trao đổi nhiệm vụ của từng đơn vị, thông tin các đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới ngày càng tinh vi, các lực lực lượng chức năng khó phát hiện trong thời gian qua. Để Quy chế sau khi ký kết thực hiện đạt hiệu quả, hai bên đã thống nhất chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường, Đồn biên phòng xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp cụ thể trong công tác kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả cao trên địa bàn. Đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cư dân biên giới không tiếp tay, vận chuyển chuyển buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả.

               

Qua buổi ký kết hai bên thống nhất định kỳ 6 tháng luân phiên tổ chức giao ban và báo cáo tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị, phướng hướng nhiệm vụ trong công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp theo./. 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp