Găm hàng, đầu cơ hàng hoá có thể bị xử phạt tới 30 triệu đồng

Găm hàng, đầu cơ hàng hoá có thể bị xử phạt tới 30 triệu đồng

 

Nguồn video: Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp