Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 15/7/2019 tại Hội trường Sở xây dựng, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày 15/7/2019  tại Hội trường Sở xây dựng, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019.

Đến dự và phát biểu Hội nghị lần này có đồng chí Nguyễn Minh Tường, UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Trung, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Lê Hồng Bảy, Phó Bí thư Đảng ủy Cục QLTT - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy, cùng toàn thể các đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, đặt biệt là sự có mặt của 39/39 đảng viên; trong đó: 36 chính thức; 03 dự bị cùng về dự Hội nghị.

Qua Hội nghị nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp ủy cấp trên; tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Tường, UVBTV – Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, phát biểu chúc mừng, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2019, đề nghị tiếp tục phát huy.

Ngoài những kết quả đạt được đồng chí Nguyễn Minh Tường, định hướng cho Đảng bộ tập trung thực hiện tốt các mặc công tác trong thời gian tới như:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, các chi bộ trực thuộc; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường lãnh đạo, xây dựng các đoàn thể vững mạnh.

+ Tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XII năm 2018. Thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của các đoàn thể; phát huy vai trò của đoàn thể trong giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đoàn viên; đẩy mạnh phong trào thi đua, sáng tạo, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trung – Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời định hướng những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục cùng với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với việc thực hiện xây dựng Đảng bộ cơ sở Cục QLTT trong sạch vững mạnh năm 2019./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp