Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Nhằm để đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị về công tác xây dựng Đảng, ngày 18/12/2023 Đảng ủy cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Nhằm để đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị về công tác xây dựng Đảng, ngày 18/12/2023 Đảng ủy cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Mai Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh và cùng 46/46 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

Tại Hội nghị Đảng ủy đã đánh giá nhiệm vụ được giao thực hiện trong năm qua, những mặt đã làm được, chưa làm được năm 2023 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ phấn đấu trong năm 2024.

Phát biểu của đ/c Mai Thanh Hải và đ/c Nguyễn Minh Trung tại Hội nghị

Thay mặt Đảng Ủy khối các cơ quan Tỉnh, đồng chí Mai thanh Hải đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và công tác đoàn thể... trong năm 2023, kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tiếp tục lãnh đạo có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các quy định, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện việc cam kết tu dưỡng rèn luyện cho từng đảng viên theo mẫu quy định; phối hợp cùng với chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời rà soát các chỉ tiêu thực hiện trong năm và nhiệm kỳ đề ra; thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; duy trì sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đồng thời ban hành chương trình kiểm tra, giám sát đúng thời gian quy định, đồng thời báo cáo kịp thời và đúng thời gian quy định; duy trì chế độ làm việc định kỳ của Đảng ủy với Ban Chấp hành các Đoàn thể trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng Ủy khối các cơ quan Tỉnh, đồng thời chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục nghiêm túc tồn tại, khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn năm 2024, với 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khen thưởng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

Nhân dịp Hội nghị Đảng ủy cơ sở Cục Quản lý thị trường cũng trao tặng quyết định khen thưởng năm 2023 cho 01 tập thể Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 08 cá nhân đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Quyết định công nhận 05 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Chi bộ 4 tốt; Quyết định khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp