Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Ngày 10/11/2023, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn đơn vị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở Cục và các đơn vị trực thuộc có các đồng chí là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Đội Quản lý thị trường và trên 50 công chức, người lao động.

Cùng với cả nước hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội.

Với tinh thần đó, nhân Ngày pháp luật Việt Nam Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn đơn vị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở Cục và các đơn vị trực thuộc có các đồng chí là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Đội Quản lý thị trường và trên 50 công chức, người lao động.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trung – Bí thư Đảng ủy cơ sở, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp nêu lên mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày Pháp luật Việt Nam và yêu cầu tất cả công chức, người lao động luôn có ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và quy định của pháp luật.

Phòng Thanh tra - Pháp chế triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 mới có hiệu lực trong năm 2023 và quán triệt lại một số nội dung liên quan đến công tác thực thi công vụ của lực lượng Quản lý thị trường như Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; những điểm lưu ý trong công tác thiết lập hồ sơ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Nhân dịp này, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã treo băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Qua một buổi làm việc tích cực, mỗi công chức và người lao động trang bị thêm cho mình vốn kiến thức, đồng thời nắm rõ các nội dung quy định pháp luật trong thực thi công vụ. Trong thời gian tới, từng công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp hết sức nỗ lực, phấn đấu, nghiên cứu sâu các văn bản quy phạm pháp luật nhất là lĩnh vực quản lý thị trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng công việc ngày càng đạt hiệu quả, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng công chức được nâng lên, đáp ứng kịp theo tình hình mới trên đà phát triển của đất nước./.

Phòng Thanh tra – Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp