Hưởng ứng phong trào Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Nhằm để hưởng ứng kỷ niệm 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2023), Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã phát động phong trào đến toàn thể công chức và người lao động thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan đơn vị, gia đình và địa phương.

Nhằm để hưởng ứng kỷ niệm 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2023), Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã phát động phong trào đến toàn thể công chức và người lao động thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan đơn vị, gia đình và địa phương.

Nội dung hưởng ứng là treo băng rôn tuyên truyền Ngày phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc Cục.

Đội Quản lý thị trường số 1, số 2, số 3 và số 4 hưởng ứng treo băng rôn Ngày toàn dân PCCC

Theo quy định tại Điều 11 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Ngày 04 tháng 10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp yêu cầu toàn thể công chức và người lao động có ý thức và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật phòng cháy chữa cháy, các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, duy trì thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan đơn vị, đồng thời thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới./.

Phòng Thanh tra – Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp