Lịch tiếp công dân của Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp năm 2024

Lịch tiếp công dân của Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp năm 2024.

 

STT

Ngày tiếp

Người tiếp công dân

Chức vụ

Người tham gia

1

15/01/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

2

01/02/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

3

15/02/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

4

04/3/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

5

01/4/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

6

15/4/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

7

02/5/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

8

15/5/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

9

03/6/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

10

17/6/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

11

01/7/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

12

15/7/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

13

01/8/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

14

15/8/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

15

04/9/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

16

16/9/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

17

01/10/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

18

15/10/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

19

04/11/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

20

04/11/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

21

15/11/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

22

02/12/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

23

16/12/2024

Nguyễn Minh Trung

Cục trưởng

Nguyễn Thành Lý

- Thời gian tiếp công dân:

+ Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm tiếp công dân:

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: Số 155, đường Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp