Phát hiện cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định

Qua công tác rà soát, quản lý địa bàn, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 2 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật H.T.T do ông H.T.T làm chủ hộ, địa chỉ: Tổ 9, Ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Qua công tác rà soát, quản lý địa bàn, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 2 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật  H.T.T do ông H.T.T làm chủ hộ, địa chỉ: Tổ 9, Ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Đội QLTT số 2 đang kiểm tra tại hộ kinh doanh

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện tại hộ kinh doanh đang kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.

Hàng hóa trưng bày tại hộ kinh doanh

Đội Quản lý thị trường số 2 đang hoàn tất hồ sơ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm nêu trên, với tổng số tiền 16,5 triệu đồng./.

Đội QLTT số 2
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp