Phạt tiền 7,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Thực hiện công tác rà soát, quản lý địa bàn, vào ngày 20/9/2023, Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Cửa hàng vật tư nông nghiệp Đức Tuyên, địa chỉ: Đường Huỳnh Công Sính, Khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện công tác rà soát, quản lý địa bàn, vào ngày 20/9/2023, Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Cửa hàng vật tư nông nghiệp Đức Tuyên, địa chỉ: Đường Huỳnh Công Sính, Khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Đội QLTT số 3 kiểm tra tại cửa hàng

Qua kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện hộ kinh doanh Cửa hàng vật tư nông nghiệp Đức Tuyên có hành vi vi phạm là hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 3 đang hoàn tất hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng và Buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm của hộ kinh doanh theo quy định./.

Đội quản lý thị trường số 3
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp