Quyết định ban hành Kế hoạch chuyên đề mở đợt cao điểm kiểm tra thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp vào cuối năm 2019

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyên đề mở đợt cao điểm kiểm tra thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp vào cuối năm 2019
Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp