Thông báo Đấu giá tài sản

Thông báo số 39/TB-ĐG ngày 24/02/2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc "Đấu giá tài sản".

Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đăng Thông báo số 39/TB-ĐG ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc đấu giá tài sản.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp