Thông báo bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Ngày 17/03/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.

Cụ thể:

Thông tin Niêm yết giá

1. Đơn vị bán tài sản, địa chỉ đơn vị bán tài sản:

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

2. Mã số cuộc niêm yết:

NY06-QLTTĐT-2023

3. Đặc điểm của tài sản bán:

Thanh lý tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính (có bảng kê chi tiết đính kèm).

4. Giá bán:

139.270.000 đồng

5. Thời hạn xem tài sản

từ ngày: 20-03-2023 00:00 đến ngày: 24-03-2023 00:00

6. Địa điểm xem tài sản:

Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

7. Thời điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản:

28-03-2023 09:00

8. Số điện thoại liên hệ:

02773.851.232

9. Địa chỉ Email:

anhtuyet137@gmail.com

 

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp