Thông báo bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Thông báo bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Thông báo số 123/TB-QLTTĐT ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp