Thông báo về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.

Xem chi tiết tại đây./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp