Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 18/07/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông báo số 626/TB-QLTTĐT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, gồm các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ: Số 60, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Tên tài sản bán đấu giá

Xe ô tô (16 chỗ), biển số 66A - 0609, nhãn hiệu TOYOTA HIACE, màu sơn xanh, số máy 2796921, số khung 5001833, năm sản xuất 2002.

3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 33.700.000 đồng (Ba mươi ba triệu bảy trăm nghìn  đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá bảo đảm đúng quy định theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/7/2023 đến ngày 21/7/2023 (Trong giờ hành chính).

- Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu thì nộp hồ sơ trực tiếp: Tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ: Số 60, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và không hoàn trả đối với hồ sơ đối với tổ chức không được lựa chọn.

Nếu hết thời gian quy định trên mà không có tổ chức bán đấu giá nào nộp hồ sơ thì đơn vị sẽ chỉ định tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp