Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 20/09/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông báo số 852/TB-QLTTĐT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp xin thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, Địa chỉ: Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm 06 lô hàng, cụ thể: (bảng kê đính kèm)

Lô 1: Lô xe đạp điện 5 chiếc. Tổng trị giá: 31.500.000 đồng.

Lô 2: Lô xe đạp điện 3 chiếc. Tổng trị giá: 20.100.000 đồng.

Lô 3: Lô ổ khóa các loại, roto. Tổng trị giá: 20.931.000 đồng.

Lô 4: Lô lưới che nắng. Tổng trị giá: 22.860.000 đồng.

Lô 5: Lô quần, giày nữ. Tổng trị giá: 8.161.000 đồng.

Lô 6: Lô máy massage, phụ kiện điện thoại. Tổng trị giá: 11.716.000 đồng.

3. Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản bán đấu giá là: 115.268.000 đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

- Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số: 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp. (Phụ lục I đính kèm)

- Phần điểm cộng 5 điểm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022, cụ thể như sau:

+ Tổ chức đấu giá nào có kinh nghiệm đấu giá từ 4 năm trở lên được cộng 2 điểm, từ 3 năm đến dưới 4 năm được cộng 1,5 điểm, dưới 3 năm được cộng 1 điểm.

+ Tổ chức đấu giá nào có số tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề cao nhất (trừ thuế giá trị gia tăng): cộng 1 điểm.

+ Tổ chức đấu giá nào có mức thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất: cộng 2 điểm.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Kể từ ngày 21/9/2023 đến ngày 25/9/2023 (Trong giờ hành chính) nếu các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu thì nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp. Địa chỉ: Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Xin vui lòng xem chi tiết tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp