Thông báo về việc mời cung cấp báo giá thuê dịch vụ bảo vệ Đội Quản lý thị trường số 4 và kho chứa tang vật vi phạm hành chính thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp năm 2024

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc mời cung cấp báo giá thuê dịch vụ bảo vệ Đội Quản lý thị trường số 4 và kho chứa tang vật vi phạm hành chính thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp năm 2024
Chi tiết nội dung thông báo, xem tại đây./.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp