Thông tư 33/2018/TT-BCT

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2018.

Mời xem chi tiết Thông tư 33/2018/TT-BCT tại đây./.

QLTT Đồng Tháp