Thông tư 35/2018/TT-BCT

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Mời xem chi tiết Thông tư 35/2018/TT-BCT tại đây./.

QLTT Đồng Tháp