Tiêu hủy gần 300.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu của các lực lượng chức năng

Tiếp tục thực hiện Công văn chỉ đạo số 5654/VPCP-VI ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn Phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; Công văn chỉ đạo số 389/UBND-TCD-NC ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh (Cục Quản lý thị trường) làm đầu mối tổ chức tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu đợt 2/2023 của các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Công văn chỉ đạo số 5654/VPCP-VI ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn Phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; Công văn chỉ đạo số 389/UBND-TCD-NC ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh (Cục Quản lý thị trường) làm đầu mối tổ chức tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu đợt 2/2023 của các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Sáng ngày 30/10/2023 và ngày 31/10/2023, tại khu xử lý rác Đập Đá, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối với các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã tổ chức tiêu hủy 288.919  bao thuốc lá nhập lậu, ước tính tổng trị giá khoảng trên 5,2 tỷ đồng.

Thành phần Hội đồng tiêu hủy gồm: Cục Quản lý thị trường; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Công an Tỉnh; Hải quan; Bộ đội biên phòng; Công an và Chi cục Thi hành án huyện, thành phố; Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Hồng Ngự; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp và Báo Đồng Tháp.

Hội đồng tiêu hủy kiểm đếm số lượng thuốc lá nhập lậu của các lực lượng trước khi đưa vào tiêu hủy

Tổng số thuốc lá nhập lậu được tiêu hủy đợt này là 288.919 bao, trong đó: Thuốc lá nhãn hiệu Hero 112.856  bao; Jet 89.107 bao; Nelson 64.533; Scot 16.223 bao và một số nhãn hiệu khác của 18 đơn vị thuộc các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Số lượng thuốc lá nhập lậu của các lực lượng tập kết trước khi đưa vào hủy đốt tại nhà máy

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã tiêu hủy 02 đợt thuốc lá nhập lậu của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, với tổng số lượng 450.050 bao, ước tổng trị giá tang vật khoảng 7,6 tỷ đồng.

Qua 02 ngày tiêu hủy thuốc lá nhập lậu của các lực lượng chức năng tại khu xử lý rác thải tại Công ty TNHH Tiến Phát đã được Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp công khai, thông tin rộng rãi để người dân biết nhằm tuyên truyền, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân không vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả trên địa bàn./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp