Tiêu hủy trên 160.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu của các lực lượng chức năng

Tiếp tục thực hiện Công văn chỉ đạo số 5654/VPCP-VI ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn Phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; Công văn chỉ đạo số 389/UBND-TCD-NC ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh (Cục Quản lý thị trường) làm đầu mối tổ chức thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu đợt 1/2023 của các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Công văn chỉ đạo số 5654/VPCP-VI ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn Phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; Công văn chỉ đạo số 389/UBND-TCD-NC ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh (Cục Quản lý thị trường) làm đầu mối tổ chức thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu đợt 1/2023 của các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Sáng ngày 29/3/2023, tại khu xử lý rác Đập Đá, huyện Cao Lãnh, sáng nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối với các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh đã tổ chức tiêu hủy 161.131 bao thuốc lá nhập lậu, ước tính tổng trị giá khoảng trên 2,4 tỷ đồng.

Thành phần Hội đồng tiêu hủy gồm: Cục Quản lý thị trường; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Công an Tỉnh; Hải quan; Bộ đội biên phòng; Công an và Chi cục Thi hành án huyện, thành phố.

Công bố Quyết định Hội đồng tiêu hủy thuốc lá

Tổng số thuốc lá nhập lậu được tiêu hủy 161.131 bao, trong đó: Thuốc lá nhãn hiệu Hero 60.519 bao; Jet 59.816 bao; Scot 26.689; Nelson 13.627 bao và một số nhãn hiệu khác của 14 đơn vị thuộc các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Hình thức tiêu hủy: Hủy đốt và đảm bảo môi trường theo quy định.

Thành viên Hội đồng kiểm đếm số lượng thuốc lá trước khi tiêu hủy

Buổi tiêu hủy được diễn ra trong 01 ngày hủy đốt tại khu xử lý rác thải tại Công ty TNHH Tiến Phát đã được Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp công khai, thông tin rộng rãi để người dân biết nhằm tuyên truyền, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân không vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả trên địa bàn./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp