Tổ chức đánh giá thử về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục

Chiều ngày 14/5/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức đánh giá thử trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp.

Chiều ngày 14/5/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức đánh giá thử trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục.

Hình thức tổ chức: Đánh giá trực tuyến trên máy tính với 07 bộ đề trắc nghiệm, mỗi bộ đề 60 câu hỏi, thời gian thực hiện là 60 phút. Kết quả được chấm điểm ngay trên máy tính khi công chức kết thúc bài đánh giá.

Công chức thực hiện bài đánh giá

Qua đánh giá, công chức đạt kết quả khá cao, từ 91% trở lên.

Để công chức tham gia đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức trong thời gian tới, đạt kết quả tốt, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức ôn tập, đồng thời yêu cầu công chức nghiên cứu sâu chuyên môn nghiệp vụ để thực thi nhiệm vụ đúng qui định của pháp luật./.

Nguyễn Võ Sư Trọng
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp