Văn bản chỉ đạo điều hành

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
195/KH-QLTTĐT
16-03-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về
2
242/KH-CQLTT
31-03-2022
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
218/KH-CQLTT
15-04-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
810/KH-CQLTT
02-12-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
643/KH-CQLTT
04-09-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
562/KH-CQLTT
30-07-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 6 văn bản)

MENU VĂN BẢN