Chi tiết văn bản

 Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp

MENU VĂN BẢN