Chi tiết văn bản

 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ Đội Quản lý thị trường số 4 và kho chứa tang vật vi phạm hành chính thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp năm 2024

MENU VĂN BẢN