Chi tiết văn bản

 Quyết định bàn hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề các mặt hàng thực phẩm chế biến, bao gói sẵn, các mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp

MENU VĂN BẢN